Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

 

1.) PRÁVO ODSTOUPIT OD SMLOUVY

1.1) Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží."

1.2) Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat firmu Destino fashion, s.r.o. na korespondenční adrese jejího e-shopu nattura.cz Destino fashion s.r.o., Dominikánské náměstí 656/2, 602 00, Brno, info@nattura.cz formou jednostranného právního jednání (dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem). Odstoupení od smlouvy vložené do balíku s vraceným zbožím není dopis. Doporučujeme provádět odstoupení od smlouvy formou odpovědi na potvrzovací e-mail objednávky. Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností a nevyžadujeme to."

2.) DŮSLEDKY ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

2.1) Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.“ Platbu vrátíme až po obdržení vraceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.“.

 2.2) Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese Destino fashion s.r.o., Dominikánské náměstí 656/2, 602 00, Brno. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Přímé náklady na zaslání zboží nesete vy a až do okamžiku doručení zboží zpět na naši adresu jste jeho majitelem. Doporučujeme proto náležité pojištění přepravy.

Internetový obchod

www.nattura.cz

Korespondenční adresa

Destino fashion s.r.o., Dominikánské náměstí 656/2, 602 00, Brno

Společnost:

Destino fashion s.r.o.

Se sídlem:

Dominikánské náměstí 656/2, 602 00, Brno

IČ/DIČ:

08100276/CZ08100276

Emailová adresa:

info@mnattura.cz

 Telefonní číslo

+420 725 362 715